කපු‍ටාගේ තවත් වැඩක්

Wednesday, 30 December 2009

Cricket Revolution ( ක්‍රිකට් රෙවලූෂන් )

Cricket Revolution කියන්නේ දැන‍ට තියෙන හොදම Multiplayer ක්‍රිකට් ගේම් එක. මේක හදල තියෙන්නෙ Mindstorm studio කට්ටිය. පුදුම වෙන්න එපා, මේ ගේම් එක හදල තියෙන්නෙ පකිස්ථානෙ. මමත් මේක ඩවුන්ලෝඩ් කරල බැලුව. Gameplay මරැ. Trailer එක දැක්කම හිතාගන්න බැරිවෙයි පකිස්ථානෙ හැදුවද කියල.Cricket 07 ගහල කම්මැලිකමේ හිටපු අය‍ට මේක මරැ. www.cricketrevolution.com ගිහින් බලන්නකෝ..Single player විතරයි ගහන්න හම්බවුනේ. Mutiplayer ගහන්න patch එකක් ඕනෙ. දවසෙම හෙව්ව,හම්බ වුනේ නෑ. patch එක හම්බවුන කෙනෙක් කරැණාකරල මටත් කියන්න.
මේක සල්ලි ගෙවලම ගන්න පුලුවන් $19 ක් විතරයි. හදන අය‍ට උදව්වක් වශයෙන් එහෙම කරන්න කියල තමයි ඒගොල්ලො කියන්නෙ.

මම නම් සල්ලි නැති නිසා බාගත්ත කරා. ඔන්න කැමති අය බාගන්න. ඔක්කොම 500MB විතරයි.

1 වන කොටස බාගැනීම සදහා මෙතන කොටන්න
2 වන කොටස බාගැනීම සදහා මෙතන කොටන්න
3 වන කොටස බාගැනීම සදහා මෙතන කොටන්න
4 වන කොටස බාගැනීම සදහා මෙතන කොටන්න

මේ ගේම් එක ගහන්න පරිඝනකයේ තිබිය යුතු සුදුසුකම් මෙන්න.

  අවම සුදුසුකම්:

  • OS: Windows 2000/NT/XP/Vista
  • Processor: Pentium 4, 2.0GHz processor
  • Memory: 512 MB RAM (1 GB for Vista)
  • Graphics: 128 MB supported video card
  • DirectX®: 9.0c or later
  • Hard Drive: 1 GB available
  • Sound: DirectX compatible sound card  අනුමත සුදුසුකම්:

  • OS: Windows XP/Vista
  • Processor: Intel® 2.4 GHz Dual Core processor
  • Memory: 1 GB RAM (2 GB for Vista)
  • Graphics: 256 MB 6600 Nvidia graphics card or ATI equivalent
  • DirectX®: 9.0c or later
  • Hard Drive: 1 GB available
  • Sound: DirectX compatible sound card